รับจัดเลี้ยง บุฟเฟต์ ค๊อกเทล อาหารว่าง อาหารกล่อง ทำบุญเลี้ยงพระ ค็อกเทล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
ค๊อกเทล Cocktail

รับจัดเลี้ยงค็อกเทล

 


ราคาท่านละ 460 บาท ประกอบด้วย

          - อาหาร + ขนม + ผลไม้    รวมเลือกได้ 12 อย่าง

ราคาท่านละ 430 บาท ประกอบด้วย

          - อาหาร + ขนม + ผลไม้    รวมเลือกได้ 11 อย่าง

ราคาท่านละ 400 บาท ประกอบด้วย

          - อาหาร + ขนม + ผลไม้    รวมเลือกได้ 10 อย่าง

ราคาท่านละ 370 บาท ประกอบด้วย

          - อาหาร + ขนม + ผลไม้    รวมเลือกได้ 9 อย่าง

ราคาท่านละ 340 บาท ประกอบด้วย

          - อาหาร + ขนม + ผลไม้    รวมเลือกได้ 8 อย่าง

ราคาท่านละ 310 บาท ประกอบด้วย

          - อาหาร + ขนม + ผลไม้    รวมเลือกได้ 7 อย่าง

ราคาท่านละ 280 บาท ประกอบด้วย

          - อาหาร + ขนม + ผลไม้    รวมเลือกได้ 6 อย่าง

ราคาท่านละ 250 บาท ประกอบด้วย

          - อาหาร + ขนม + ผลไม้    รวมเลือกได้ 5 อย่าง

หมายเหตุ

- ราคานี้สำหรับ 100 ท่านขึ้นไป

- กรณีต่ำกว่า 100 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 50 บาท

- กรณีต่ำกว่า 50 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท

- ราคานี้รวมน้ำดื่มเย็นในคูลเลอร์แล้ว

- ต้องการน้ำพั้นช์ หรือ น้ำอัดลม คิดเพิ่มท่านละ 50 บาท

- ไม่รวมค่าดอกไม้

- ค่าเดินทาง 1,000 – 3,000 บาท

- ราคานี้ไม่รวมโต๊ะ และเก้าอี้ (ชุดละ 800 บาท สามารถนั่งได้ 8 ท่าน)

- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระทั้งหมด)

- ค่าบริการมื้อเย็น

              - เลิก 20:00 น. คิดค่าบริการ 2,000 บาท

              - เลิก 21:00 น. คิดค่าบริการ 3,000 บาท

              - เลิก 22:00 น. คิดค่าบริการ 4,000 บาท

              - หลัง 22:00 - 24:00 น. คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

GIFTED CATERING
ทะเบียนการค้าเลขที่
0127114726726
ที่อยู่ : เลขที่ 69    ถนน : สามัคคี
ตำบล : ท่าทราย    อำเภอ : เมืองนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี    รหัสไปรษณีย์ : 11000
Tel / Fax : 02 - 5916145     Mobile : 089 - 1066145 , 086 - 0351160
E-mail :unyanan.wa@gmail.com
Website : www.giftedcatering.com

Facebook : www.facebook.com/giftedcatering